Електрически инсталации

ПРОФЕСИЯ  "ЕЛЕКТРОТЕХНИК "

                     СПЕЦИАЛНОСТ  " ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ "

 Професията дава възможност за придобиване на знания и умения за проектиране, изработване, присъединяване към захранването на електрически инсталации. Изучават се съвременни начини и технологии при монтажа и поддръжката на ел.инсталациите. Учениците изучаватдиагностициране, откриване и отстраняване на проблеми и дефекти на уреди, машини и съоръжения в електрическите инсталации. Изучават се електродъгово заваряване ( с документ за правоспособност), технически чужд език, ел.инсталации в сгради, ел.инсталации за осветление и битови консуматори.

Последни публикации