Промишлена електроника

Промишлена електроника

Обучаваните по тази специалност ще намерят реализация във всички видове съвременни производствени фирми, използващи автоматични и програмируеми управления на процесите, при сервизна поддръжка и ремонт на компютърна техника, битови електроуреди и електронни устройства.

Техникът на електронна техника ще реализира своите знания и умения във всички сфери на производството, на съвременни електронни устройства, промишлени роботи, автоматизирани технологични процеси и микропроцесорни системи. Фирмите от град Г.Оряховица и област В.Търново подкрепят дуалната форма на обучение и ще осигурят необходимия брой реални работни места за вашата практическа подготовка.