„МОГА И ЗНАЯ КАК“ .

Ученици от Професионалната гимназия по електроника и електроника “М. В.Ломоносов” гр.Горна Оряховица, учавствали в регионалният етап състезанието “Мога и зная как”,проведено на 30.,03.2012година, се наредиха на второ място както индивидуално така и отборно. В проведения  в Габрово етап участваха възпитаници на професионални училища от Централна, Западна и Северна България. Денис Миленов –девети  и Илен  Вантев в десети клас се класираха втори за последния републикански кръг, които ще се проведе на 19,20,21 април в  Пловдив. Състезанието е включено и ще  се проведе по време на “ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” под егидата на МОНМ. На четвърто място отборно в състезанието “Мога и зная как” са и останалите участници -Иван Иванов(11 клас) и Евгений Стефанов (12клас).       На всички участници бяха връчени грамоти, а спечелилите-купи и награди, осигурени от спонсора. Ръководители на отборите бяха инж. Петя Спасова и инж.Георги Георгиев-старши учители в ПГЕЕ “М.В.Ломоносов”гр.Г.Оряховица.

В навечерието (17.11.2011г.) на патронния празник на гимназията и по случай 300 години от рождението на Михайло Василиевич Ломоносов се проведе училищния кръг от състезанието"МОГА И ЗНАЯ КАК" .

 

 

П Р О Т О К О Л

             

от училищен кръг на  състезание 

по приложна електроника „Мога и зная как“

             

проведено на 17.11.2011г.  и класирали се  за регионален кръг

             

 в ПГЕЕ „М.М.Ломоносов“  гр. Горна Оряховица

             

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ІХ -Х  клас

 

Име,презиме,фамилия

клас

Професия/специалност

теория

практика

общо

1

Илен Владов Вантев

Х

Техник на КС/КМ

24

60

84

2

Денис Симеонов Миленов

ІХ

Техник на КС/КТТ

27

56

83

3

Владимир Христов Антонов

Х

Техник на КС/КМ

20

50

70

 

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА- ІХ -Х  клас
             
Име,презиме,фамилия клас Професия/специалност теория практика общо

1

Любослав Венелинов Радков

ХІ

Техник на КС/КМ

21

65

86

2

Иван Пламенов Иванов

ХІ

Техник на КС/КМ

24

60

84

3

Евгений Стефанов Стефанов

ХІІ

Техник на КС/КТТ

21

55

76