По професии

Във връзка с празника на училището 19.11.2012 г. се проведоха състезания по професии. На 15.11.2012 г. се проведе и традиционното състезание по електроника "Мога и зная как"

 

 Състезания по професии

 

„Най- добър компютърен техник”

Компютърна техника и технологии – ХІ ж , ХІІ ж клас – понеделник – 12.11.2012 г. – 14.00 часа – КЗ1 и КР1

Дейности: Инсталиране на дънна платка в кутия за системен блок на РС

    Инсталиране на процесор на дънна платка

                     Инсталиране на памет на дънна платка

                    Инсталиране на разширителна карта на дънна платка

Победители:

ХІ ж клас – 1 во място – Ангел Павлинов Витанов

2-ро място – Стефан Георгиев Стефанов

3-то място – Станислав Георгиев Илиев

ХІІ ж клас – 1 во място – Даниел Илиев Николов

2-ро място – Любослав Венелинов Радков, Йордан Димитров Христов, Гергана Галинова Данева

 

 „Най- добър техник по компютърни мрежи”

 

Компютърни мрежи – ХІ г,ХІІ г  клас – вторник  – 13.11.2012 г. – 15.00 часа – КЗ1 и КР1

Компютърни мрежи – клас – вторник  – 13.11.2012 г. – 15.00 часа – КЗ1 и КР1

Дейности:1.Записване на схемата на кабел, кримпване и демонстриране на работоспособността му

                        2.Настройка на съществуваща LAN мрежа

                        3.Настройване на рутер/АР за работа с наличната мрежа, администриране за работа в комп.зала

                        4.Осъществяване на директна връзка между два компютъра с кабел, без мрежови устройства

Победители:

ХІІ г клас 1 во място – Илия Маринов Чангов

2-ро място – Иван Пламенов Иванов

3-то място – Илия Станимиров Ангелов

„Най- добър Електротехник“

10б и 10в клас   – понеделник – 12.11.2012 г.  – 14,00ч – Л 3

11б и 11в клас  – сряда –  14.11.2012 г.-   13,30ч – Р 3

12б и 12в клас  – вторник –  13.11.2012 г.- 14,00ч. – Р 3

Дейности: Х Б КЛАС – Проверка точността на ампермер в постояннотокова верига

Победители:

Х а  клас 1 во място – Борислав Симеонов Борисов

2-ро място – Антон Георгиев Антонов

 

3-то място – Данаил Бориславов Манаилов, Йордан Маринов Николов, Николай Атанасов Николов

Дейности: ХІ Б КЛАС – Реализиране на осветителна схема с девиаторни прекъсвачи – пускане от две места

Победители:

ХІ б  клас 1 во място – Виктор Пламенов Василев, Мартин Димитров Алърков          

 2-ро място – Деян Димитров Иванов, Ненко Иванов Ламбов                                       

3-то място – Пламен Трифонов Богданов, Калин Весков Трифонов

Дейности: ХІІ Б КЛАС – Работа по защитни и специални инсталации

Победители:

1 во място – Петър Асенов Асенов

2-ро място – Ивелин Димитров Павлов

3-то място – Ради Стефанов Радев

 

„Най-добър заварчик“

10б  клас – понеделник –  12.11.2012  г. –   10,00ч. – Р1 и Р 4

12б и 12в клас – вторник  –  13.11.2012 г.-   13,00ч. – Р4 и Р5

11б и 11в клас – сряда – 14.11.2012 г.-   10,00ч.- Р4 и Р5

Дейности: ХІ б клас – Заваряване на  листов материал в хоризонтална позиция

   ХІІ б клас – Заваряване на  ъглов и вертикален заваръчен шев

Победители:

ХІ б,в клас – 1 място – Александър Стефанов – ХІ в

2-ро място – Веселин Ангелов – ХІ б

3-то място – Деян Иванов – ХІ б

Победители:

ХІІ б клас – 1 място – Гено Топузнов

2-ро място – Ивелин Павлов

3-то място – Александър Бонев

 

„Най-добър програмист ”

Системно програмиране – Х е, ХІ е, ХІІ е клас  клас клас – понеделник – 12.11.2012 г. – 15.00 ч. – 303 каб.

 

Дейности: Теоретичен тест по информационни технологии. Учениците от 11 е клас решаваха практични задачи на Visual basic  и С++, а учениците от 12 е клас решаваха задача на С++, свързана с обектно-ориентираното програмиране.

Победители:

12 е клас1.Радослав Гатев

2.Димитър Славчев

3.Даниел Гецов

11 е клас

1. Иван Богданов

2. Тодор Григоров

3.Георги Димитров

10 е клас

1.Елица Тасич

2.Ивелина Крусева

3. Моника Байчева , Юлия Пандъкова

 

 

„Най-добър телекомуникационен техник”

Телекомуникационни системи – ХІІ а клас – 15.11.2012 г. – от 10.55 ч. – Р2

Дейности:1.Изработване на електронно изделие – ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗВУК – СВЕТЛИНА – за време

                   2. Кримпване на LAN кабел

Победители:

ХІІ а клас – 1-во място – Диан Георгиев Димитров

2-ро място – Ема Красимирова Димитрова

3-то място  – Венцислав Валентинов Андонов

 

„Състезание по теоретична електротехника”

ІХ е и ІХ б клас – 14.11.2012 г. от 14.00 часа – 113 каб.

Дейности: Компютърен тест от раздел – Електротехника

Победители:

1 во място –ІХ в клас – Анна Петкова Цанева, Стефан Драгомиров Димитров, Траян Росицов Лясковски

2-ро място –  ІХ б клас – Цветелин Борисов, Стоян Стоев, Илия Атанасов, Андреан Петков

3-то място – ІХ е клас – Венцислав Венциславов, Иван Велев, Васил Попов

 

Класиране от състезание по електроника "Мога и зная как"

Първа възрастова група  IX-X клас

1.Даниел Делянов Денев –  IX ж клас

2.Денис Симеонов Миленов  – X д клас 

3.Григор Димитрое Димитров -X д клас 

Втора възрастова група  XI – XIIклас

 1.Илен Владов Витанов -XI ж клас

2.Любослав венелинов Радков XII ж клас

3.Деница Руменов Димитрова- XII ж клас

 На всички участници, ръководството на ПГЕЕ изказва похвала за проявеното желание и интерес.