Състезания

Ръководството и учителите в ПГЕЕ много често организират разнообразни конкурси сред учениците. Целта е включването на обучаемите в различни дейности, увеличаване на интереса към учебния процес, задълбочаване на познанията, както и насочване към дейности, различни от професионалните. Така учениците доказват себе си в различни области.

Последни публикации